Ubezpieczenie samochodu i typy ubezpieczeń

Ubezpieczenie samochodu i typy ubezpieczeń

Mając własny samochód, trzeba nie tylko dokonać jego obowiązkowej rejestracji, bez której nie mamy legalnej możliwości poruszania się pojazdem. Innym obowiązkiem jaki na nas ciąży, jest wykup polisy ubezpieczeniowej OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej. Jest ona obligatoryjna i tym samym z miejsca daje nam całkiem szeroki zakres ochrony, jaka może być przydatna w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku z naszym udziałem. Główną ideą OC jest ochrona majątku właściciela pojazdu przed uszczupleniem, jeśli do zdarzenia drogowego doszło z jego winy.

Konstrukcja prawna ubezpieczenia OC jest taka, że wszelkich roszczeń finansowych związanych na przykład z koniecznością naprawy uszkodzonego pojazdu dochodzi się nie bezpośrednio u kierowcy odpowiadającego za wypadek, ale w firmie ubezpieczeniowej. Ponieważ majątek tej ostatniej jest zawsze większy niż sprawcy zdarzenia drogowego, poszkodowani mają większe szanse na uzyskanie zadowalającej rekompensaty. Niestety konieczność wypłaty odszkodowania odbije się negatywnie na polisie sprawcy, który w kolejnym okresie umownym zapłaci znacznie więcej.

Oprócz obowiązkowego OC istnieją jeszcze inne formy ubezpieczeń, z których kierowcy mogą, ale nie muszą skorzystać. Jedną z nich jest auto-casco, określane skrótowo jako AC. Z tej polisy pokrywane są koszty naprawy auta uszkodzonego w wyniku wypadku czy aktu wandalizmu. Jeśli nasz pojazd zostanie skradziony, to z tego ubezpieczenia otrzymamy rekompensatę. Innym produktem oferowanym przez firmy ubezpieczeniowe jest polisa assistance, zapewniająca opiekę w zdarzeniach losowych. Może obejmować między innymi pomoc medyczną i techniczną w trakcie podróży, jeśli dojdzie do wypadku lub awarii auta.