Prawo jazdy – najważniejsze informacje

Prawo jazdy – najważniejsze informacje

Zgodne z przepisami korzystanie z samochodu na drogach publicznych jest możliwe jedynie wówczas, gdy kierowca posiada ważne prawo jazdy. Uprawnienie do kierowania autem jest w Polsce najczęściej wydawane w ramach kategorii B, odnoszącej się do samochodów osobowych. Istnieją również inne kategorie uprawnień, na podstawie których można poruszać się na przykład motocyklem, autem ciężarowym lub autobusem. W naszym kraju organizacją i przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy zajmują się Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Podejść do egzaminu państwowego na prawo jazdy mogą osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym stosowny kurs odbywający się w ośrodku szkolenia kierowców działającym legalnie i posiadającym aktualną licencję. W ramach kursu odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów oraz praktyczne, w czasie których kursanci poruszają się samochodami na placu manewrowym oraz na drogach publicznych. Musi się to odbywać pod nadzorem uprawnionych instruktorów.

Zanim rozpocznie się kurs, osoba zainteresowana uzyskaniem prawa jazdy musi wyrobić sobie specjalny numer PKK, czyli profil kandydata na kierowcę. Będzie on identyfikatorem kursanta, a następnie uczestnika egzaminu państwowego. Egzamin ów składa się z części teoretycznej, w trakcie której rozwiązywany jest test z wiedzy o ruchu drogowym i kwestiach związanych z poruszaniem się pojazdami, a także z części praktycznej. Praktyczny segment egzaminu zaczyna się na placu manewrowym, a po jego zaliczeniu przyszły kierowca wraz z egzaminatorem kontynuują sprawdzian umiejętności w normalnym ruchu drogowym.